Politiska talarkvällar, ölkvällar, föredrag, seminarier, debatter

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
5 år 2 månader sedan - 5 år 2 månader sedan #846 av Ola Andersson
Det är ingen större hemlighet i detta forum att min politiska ideologi är frihetlig och liberal, men i denna tråd tänkte jag samla ihop några av de ställen där man kan springa på evenemang och prata eller lyssna på politik. Denna första sammanställning kommer därför att luta åt det hållet men jag hoppas att ju mer tiden går och ju flera sådana här politiska arrangörer jag hittar, så kommer det bli någorlunda jämnt till slut. De olika partierna brukar arrangera sådana saker men det finns även många andra som gör det. Tex förlag, tankesmedjor, tidningar och studieförbunden bland annat.

Att göra detta är ett bra sätt att knyta politiska kontakter och lära sig nya saker om det praktiska hantverket i att vinna val och få insikter i hur man jobbar som folkvald. Jag har lärt mig väldigt mycket av denna typ av diskussioner och talarkvällar. De bästa är de som lockar till sig politiskt intresserade från olika partier.

Här är de jag känner till och springer på, i bokstavsordning, de flesta är liberala. Känner man till andra liknande så får man gärna länka in dem.

De allra flesta är i Stockholm, det finns ett par nedan som även finns i andra städer. Ledsen för Stockholmscentreringen...

Bar och Politik av Niklas Svensson på Expressen
Niklas Svensson på Expressen har även Bar och Politik, dessa filmas och man kan kolla på dem efteråt. Brukar vara rätt stora föreställningar med massvis med folk från olika partier.
Bertil Ohlin institutet
"Stiftelsen Bertil Ohlininstitutet grundades 1993 för att ”stimulera vetenskaplig forskning kring de liberala idéerna och deras tillämpning på samhällsförhållanden i Sverige och världen.” Huvuddelen av verksamheten är inriktad på debatter och seminarier, föreläsningar, utgivning av skrifter och böcker, samt vår årligen återkommande uppsatstävling för universitetsstudenter.

Ohlininstitutet är partipolitiskt oberoende."
Fores
Tankesmedjan Fores arrangerar saker med. FORES - Forum för reformer och entreprenörskap - är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv. Europahuset
Europaparlamentet har ett informationskontor i Sverige i Stockholm på Regeringsgatan. Där arrangeras seminarier och debatter lite då och då. På webbsiten så uppmanas man att maila dem för att få information om dessa.
Frihetsfronten
Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler. Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser. Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet, bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.

Liberöl-kvällarna beskrivs så här: I kväll är det liberöl i både Stockholm och Göteborg. Frihetsfrontare, libertarianer, anarkokapitalister, frihetsvänner, objektivister och andra frihetliga element tar en bägare och konspirerar över stort och smått.
Liberala Partiet
Från webbsiten: Vi jobbar för att sänka skatterna, göra staten mindre och skydda människors grundläggande rättigheter. Vi säger nej till EU, morallagstiftning och slöseri. Vi tror att du vet bäst vad som är bra för dig, och vill därför att du ska ha makt över ditt eget liv.

Liberala Partiet Stockholm arrangerar ölkvällar i huvudstaden, som heter "Frihet efter jobbet".
Makthavare
Online-tidningen Makthavare skriver om politik under följande slogan "Vi tycker att politik är så kul att vi tar det på allvar.". :)

De arrangerar även Makthavaröl som brukar vara riktigt bra. Kul människor, intressanta talare.
Rhetoric Slam
Många av de som är politiskt intresserade är även grymt intresserade av det talets konst, eller som det heter Retorik. Ett antal personer gick för några år sedan samman och började arrangera Rhetoric Slam på samma sätt som man arrangera Poetry Slam . Båda är tävlingar, i den förra tävlar man i att framföra retorik på scen och i den senare är det poesi. Det finns en expertjury i Rhetoric Slam och dessa delar ut poäng och en vinnare utses. Dessa tillställningar brukar vara riktigt kul.

"Med idén om att kombinera en informell miljö med lättsamma mingel och en utmanande tävling i talekonst grundades Rhetoric Slam. Startskottet blev den 11 maj 2011 då första eventet hölls på restaurang JT i Gamla stan. Med bas i Stockholm har konceptet sedan spridit sig till flera av landets större städer såsom Lund, Uppsala, Linköping och Göteborg.
Southern Foods Salon
Till att börja med är den en restaurang: "Southern Foods Barbecue vill introducera äkta barbecue i Sverige och låta så många som möjligt få uppleva rikedomen i det amerikanska sydstatsköket." Men de arrangerar även "Southern Foods Salon" med politiska samtal följt av barbeque: "Vi vill inte bara låta dig uppleva riktig amerikansk barbeque, vi vill också skapa en samlingsplats för alla de som vill diskutera tidens viktiga frågor och allt möjligt annat. Det blir inte en förfinad salong, det blir en folkling salong. Varje onsdag hela hösten: Vi börjar 18.00. God mat från 19.00 (ja dryck finns innan start)." (De kommer att vara på Twang på Katarina Bangata på Söder).
Stureplanscentern
Stureplanscentern verkar ha stoppat verksamheten fram till valet och deras FB-sida hittas inte. Men denna adress kan vara bra att anteckna:
Timbro
På uppdrag av det svenska näringslivet ska Timbro främja idéutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomins och den fria företagsamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd. Vision: Timbro verkar för fri företagsamhet, framtidstro och ett liberalt samhälle.

Timbro ger ut böcker och arrangerar även seminarier.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
5 år 2 månader sedan - 5 år 2 månader sedan #847 av Ola Andersson
Ny omgång efter tips:

ESBRI
Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Esbri grundades 1997 av entreprenören och uppfinnaren Leif Lundblad, och har som övergripande målsättning att stimulera entreprenörskap i Sverige.

Esbri arbetar främst med att sprida forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovationer och småföretagande till olika aktörer: forskare, företagare, politiker, finansiärer, studenter, policyfolk och rådgivare. Syftet är att på bred front öka förståelsen för hur innovationskraft och företagande hänger samman med hållbar tillväxt.
Finlandsinstitutet
I Finland är man med rätta stolt över sitt nätverk av kultur- och vetenskapsinstitut: 17 institut i tre världsdelar sprider samtida finländsk kultur, främjar kultur- och forskningsutbytet mellan Finland och andra nationer och väcker både den breda publikens och forskningsvärldens intresse för finländsk samtidsdebatt, historia, politik och ekonomi.

Finlandsinstitutet i Stockholm har en livlig och mångsidig programverksamhet. Vi strävar till konkreta möten mellan svenskt och finländskt kultur- och samhällsliv. Vi informerar om andra aktörers Finlandsrelaterade kultursatsningar i Sverige. Vi visar ny finsk film i Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Norrköping, Borås, Haparanda, Sigtuna, Angered, Uppsala, Gävle och Umeå. Sverigefinnarna, som är en av landets officiella nationella minoriteter, erbjuds bland annat barn- och vuxenteater på finska.
Institutet för framtidsstudier
Institutet för Framtidsstudier är ett mångvetenskapligt center för avancerad samhällsvetenskaplig forskning. Institutet har till uppgift att bedriva framtidsstudier, att främja framtidsperspektiv i svensk forskning och att förvalta och utveckla teori och metod inom framtidsstudiernas område. Dessutom ska institutet stimulera till en öppen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen. Utöver forskningsverksamheten organiserar Institutet seminarier och workshops.
Institutet för näringslivsforskning
Institutet för Näringslivsforskning, IFN, är en privat och oberoende stiftelse som ägnar sig åt forskning med hög relevans för det svenska näringslivet. I dagens kunskapsintensiva och globala konkurrens ökar specialiseringen, men också behovet av breda samhällsperspektiv. Forskarna vid IFN förenas av övertygelsen att nationalekonomisk metod erbjuder ett kraftfullt verktyg för att förstå samhället.
Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin
IVA är en oberoende arena för kunskapsutbyte. Genom att initiera och stimulera kontakter mellan olika kompetensområden och över nationsgränser fungerar akademien som en gränsöverskridande brobyggare mellan näringsliv, forskning, förvaltning och olika intressegrupper. I mötet mellan människor – genom föreläsningar, konferenser, forskarutbyten och olika projekt – genereras nya idéer och ny kunskap växer fram.
Ratio
Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om företagandets villkor, marknadsekonomi och politisk förändring. De vetenskapliga kvalitetskraven är entydiga. Stor vikt läggs vid att föra ut forskningens resultat och sprida kunskap.

Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning om svensk ekonomi och politik, med en tydlig internationell koppling, inom Ratios tre profilområden:
 1. Företagandets villkor - lagar, regler och värderingar
 2. Entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt
 3. Hur politisk förändring kommer till stånd
Det är områden som är viktiga för samhällsutvecklingen och där aktuell forskning saknas eller är otillräcklig.
SNS - Studieförbundet näringsliv och samhälle
SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.

Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa.

Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
5 år 2 månader sedan - 5 år 2 månader sedan #848 av Ola Andersson
Kom på två till;

Centrum för rättvisa
Centrum för rättvisa står upp för individens rätt. Vi driver rättsprocesser och deltar i debatten om rättighetsfrågor.
Vision
Centrum för rättvisa bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Sedan dess har Centrum för rättvisa steg för steg etablerat sig som Sveriges ledande organisation på detta område.

Centrum för rättvisa utgår från en tydlig värdering: Respekten för individuella fri- och rättigheter är kärnan i en demokratisk rättsstat och ett anständigt samhälle. Vi står upp för individen genom att driva viktiga principfall i domstol och att delta i debatten. Vi agerar oberoende av partier och intresseorganisationer. Vi tar inte betalt av de människor som vi hjälper.

Verktyget i det dagliga arbetet är det juridiska skydd för fri- och rättigheter som finns i lagar, grundlagar, Europakonventionen och EU-rätten.

(De har evenemang, på sin Facebook-sida).

centrumforrattvisa.se
Centrum för rättvisa sida på Facebook.

Reforminstitutet
Reforminstitutet skall inte bara vara en idéspruta. Reformer skall vara evidensbaserade. Institutet skall därför också vara en kunskapsbas för de vetenskapliga beläggen för olika reformers framgångar. Reforminstitutet är oberoende. Den finansieras till en början av Stiftelsen Fritt Näringsliv, men kan få flera intressenter.

(Reforminstitutet verkar inte arrangera några evenemang.)

www.reforminstitutet.se/ (Det finns ett nyhetsbrev att prenumerera på, se förstasidan.)
Reforminstitutet på Facebbook (leder till Stefan Fölsters sida)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
5 år 1 månad sedan #942 av Ola Andersson
Stötte på denna utmärkta lista över 13 saker att inte göra på nätverksträffar, som man går på för att knyta lite nya kontakter. Det är riktigt bra råd så jag ville dela med mig av dessa:

13 things not to do at a networking event, ever - INC.com

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.