Hur man tar fram sakpolitik

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
5 år 6 månader sedan - 5 år 6 månader sedan #929 av Ola Andersson
Hur man tar fram sakpolitik skapades av Ola Andersson
Detta är ett otroligt intressant ämne. Med många aspekter, som tex vilka verktyg är bra för en sådan process, hur ombesörjer man att förslag som uppkommer är baserade i beprövad erfarenhet och forskning och inte bara tyckanden, hur vet man att förslaget är proportionellt och effektivt för att lösa det definierade problemet, hur vet man att problemdefintionen är korrekt, hur vet man att åsikterna som kommer till uttryck från de aktiva i processen är delade utanför hos den större gruppen av medlemmar som inte deltar i processen, hur får man flera att delta i processen, hur man man underlätta processen och producera mera bra förslag på kortare tid.

Som f.d. aktivist i Piratpartiet i ett par år så så lärde jag mig verkligen hur man INTE skall göra då deras process är horribelt dålig. Trots att förslagen på hur man skulle förbättra den haglade och även fanns i böcker, andra partiers erfarenheter, webbsiter och hos personer i partiet.

Tänkte en tråd med goda råd och tips vore på sin plats.

Jag kan börja med denna artikel, den handlar om TV-programmet Shark Tank (som även fanns på svenska), där förhoppningsfulla entreprenörer med en ide presenterar (pitchar) den för en grupp av investerare som sedan lägger ett bud på en andel i företaget under vissa villkor, kommer med andra arbjudanden eller avstår. En kille på ett affärsmagasin har tittat igenom 400 pitchar under programmets historia och dragit några slutsatser. Men kanske du undrar, väljarbeteende och sakpolitiska förslag har väl inge likheter? Jo, jag tycker faktiskt att de har det. Det är samma hjärnor som tar del av information som spelar efter samma regler i båda fallen, både när en person skall spendera sina pengar, eller spendera sin röst i valbåset.

10 Things I Learned by Studying Every Shark Tank Pitch Ever Made
www.inc.com/bill-murphy-jr/10-things-i-l...e.html#ixzz3EtkEH2Cm

Här är de 10 sakerna + en kommentar på hur jag tycker det relaterar till politik, för full effekt, läs artikeln före.
 1. Dina chanser är lika stora som någon annans (Your odds are as good as anyone's.) – I den svenska politiken skulle jag hålla det här för sant med lite reservationer. Nya partier har startats och kommit in i Riksdagen, men systemet med tex partistöd och 4% spärrar och annat gör det svårare. Inte omöjligt men svårare.

 2. Större marknader är bättre (Bigger markets are better.) – Absolut, detta är en viktig sanning men man skall inte dra den så långt att man offrar sin ideologi. Utvecklar man politik för en liten nich av människor så kan man bara räkna med nicher av väljare. Dock om man är inne på samma område som andra stora drakar i politiken så får man utöver de bra förslagen, även göra andra saker. Men utan bra förslag som tilltalar ett stort antal människor så är det svårt.

 3. Spring inte alltför långt före kunden (Don't get too far ahead of the customer.) – En viktig punkt, den kan handla tex om "bördan av att vara expert", det är inte alltid en organisation med expertkunskaper i ett ämne förmår förklara varför något är viktigt för det stora flertalet, just därför att organisationen och dess företrädare vet för mycket om saken ifråga. Därmed har de svårt att förstå vad andra inte vet. Förslagen måste alltså vara grundade i en verklighet man delar med sina väljare.

 4. Kunders behov slår alltid kunders önskningar (Customer needs beat customer wants.) – Detta kallas även för plånboksfrågor, att dessa är viktigare och självklart är det så. Har man ett partiprogram fullt med saker som tilltalar kunders önskningar och inte deras behov, så kommer ett annat partis program fullt med saker som talar till människors behöv slå högre. Alla människor behöver prioritera när de väljer parti och då kommer behoven slå önskningarna. Exempel: Jag vill inte vara massövervakad (önskan), men jag vill även lägre skatter och en bostad och ett fungerande företagarklimat (behov). Därför ser man människor rösta på partier som är för massövervakning, just för att det är en önskan, inte ett behov.

 5. Var inte löjlig (Don't be ridiculous.) – Absolut, detta relaterar till konnotationer jag har nämnt här och där i forumet, vad du kommunicerar utöver vad du försöker kommunicerar genom ditt sätt att kommunicera, hur du för dig och hur du beter dig. Om dina företrädare upplevs som knasbollar (Chemtrailsmänniskor), eller politiken gör helt tokiga prioriteringar som tyder på bristande sinne för proportioner och såväl analytisk som problemlösningsförmåga och det material som används i marknadsföringen upplevs som oprofessionellt, så har man stora problem. Man framstår som inkompetent, oprofessionell, löjlig och oviktig. Då tappar man förtroendet och då politik är ett förtroendespel, så är det rätt kört.

 6. Fokusera på kunden, inte på dig själv (Focus on the customer, not on yourself.) – I en bok "Stå aldrig still", skriven av Schlingmann som var den som tog fram omdaningen av Moderterna så nämns att ett par frågor ansågs av de aktiva medlemmarna vara riktigt viktiga. En undersökning gjordes och vikten av dessa åsikter utanför kretsen av aktiva medlemmar var mycket litet. Poängen med det är alltså att en process att ta fram sakpolitik skall exempelvis för ett nytt parti gälla de områden som undersökningar från SOM-institutet visar människor prioriterar i före andra frågor, och inte vara baserade på de aktiva medlemmarnas hjärtefrågor. Fokusera på hela befolkningens intressen, inte de aktiva medlemmarnas i processen. Det är principen för bra produktutveckling.

 7. Det är svårt att vara trendig (It's hard to be trendy.) – Långsiktig politik är förstås bättre än dagsaktuell sådan.

 8. Kvinnor är bättre kunder än män (Women are better customers than men.) – I TV-programmet så var det det en svag övervikt för ideer riktade till kvinnor, barn och en stor övervikt för produkter som gällde inlärning. Tittar man på sakfrågors prioriteringar och kön så finns det en del undersökningar som visar att män och kvinnor inte prioriterar lika. Kvinnor oroar sig exempelvis även mera än vad män gör. Andra undersökningar visar att denna oro påverkar hur man röstar. Sammantaget, självklart är det en god ide att ta hänsyn till denna oro och reflektera över vad den innebär. Man kan även nöja sig med konstaterandet att dit kvinnor går vill även män gå.

 9. Ha koll på siffrorna (Know your numbers …) – Denna punkt har att göra med den gamla sanningen att man kan kan avgöra om ett nytt företag kommer att gå omkull genom att ställa två frågor: Vilket problem för dina kunder försöker du lösa exakt? Varför är du den som skall lösa det? Med detta menas, översatt till politiska termer, att om man inte lyckas kommunicera trovärdighet, kompetens och skicklighet i sin förmåga att kunna lösa problem av ett visst slag så kommer ingen väljare att köpa budskapet och rösta för att du skall få chansen att göra det. Partierna har under lång tid arbetat in ett varumärke som signalerar kompetens och förknippas med trovärdighet i vissa frågor, men i andra frågor upplevs samma partiers politik som helt oseriös och inkompetent på området. Därför måste sakpolitiken komma från en plats där man kan få en kvalitetsstämpel som seriös och kompetens i första hand.

 10. Men var inte dumsnål (But don't nickel and dime.) – Denna punkt är inte så tydligt uttryckt i artikeln, men samtidigt som man siktar i förra punkten på att få trovärdighet i vissa frågor, så kan man inte samtidigt prioritera vad som uppelvs som petitesser och lägga mycket tid och energi på sådant som tilltalar ett ytterst litet fåtal. Sinne för propritioner är något som väljare har och politiker som saknar det lär klara sig dåligt.


Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.