Ledarskap i frivilliga organisationer - åtta saker som fantastiska ledare gör (med mera)

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
6 år 1 månad sedan #1085 av Ola Andersson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
6 år 1 månad sedan - 2 år 11 månader sedan #1094 av Ola Andersson
Bra lista på fyra kritiskt viktiga egenskaper på goda ledare. Jag vet en partiledare som gjorde exakt tvärtom på varenda punkt och så gick det som det gick.

4 Critical Characteristics for Great Leadership There may be debate over what makes outstanding leaders, but these basics are key.

De fyra egenskaperna är:
 1. En effektiv problemlösare - (problemlösning börjar med att definera problemet på rätt sätt, sedan utvärdera alterantiva metoder att lösa dem, detta står dock inte med i artikeln)
 2. Resultatorienterad
 3. Öppen för nya och annorlunda perspektiv
 4. Stödjer andra

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
6 år 1 månad sedan - 6 år 1 månad sedan #1101 av Ola Andersson
Stig-Björn Ljunggren identifierar tre separata grupperingar i de flesta organisationer. Jag tror han är rätt nära sanningen, men hittar ingen referens till dessa tre benämningar:
 • Aktivister
 • Sympatisörer
 • Ledning
Nu handlar artikeln inte direkt om ledarskap, men fann den intressant i alla fall:

När tepartyrörelsen kom till Sverige - Piteå-Tidningen

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
6 år 1 månad sedan - 6 år 1 månad sedan #1111 av Ola Andersson
7 Ways To Finally Get Your Team On The Same Page

Making sure everyone know's what's going on isn't just courteous—it's essential to a smoothly functioning business.

Bra råd!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
6 år 4 veckor sedan - 6 år 4 veckor sedan #1128 av Ola Andersson
Fem frågor organisationer bör ställa sig
Jag är en ivrig anhängare av den pedagogiska metoden som kallas för Sokratiska metoden eller Fråge-metoden. Är tillika en stor fan av Simon Sinek som i detta lysande TED-föredrag ställer den självklara frågan "Why?": " How great leaders inspire action - (Som även är en webbsite och en bok: Start with Why ). Han menar nämligen att om man börjar med den frågan så kommer mycket man tror att man vet ställas på huvudet och i ljuset från denna enkla fråga tolkas annorlunda. Försöker man ge ett ärligt svar på frågan så kommer man också ge långt bättre svar. Samma med Frågemetoden, för att få människor att upptäcka kunskaper, speciellt sådana som förändrar beteendet, så ställer man frågor, men ger dem inte svaren.

Av detta skäl tycker jag att förstås att denna artikel är brilliant:

Den berättar om fem gurus som ställer fem mycket bra frågor för företag. Men dessa frågor är rakt överförbara även på politiska organisationer. Nästan mera så med politiska organisationer. I längden är nämligen inte gårdagens svar giltiga längre beroende på samhällelig förändring. Alltså behöver man som organisation jobba mera med att ställa frågor än att leverera ett färdigtänkt och ganska gammalt svar. Samma som med frågemetoden alltså.

En annan aspekt på artikeln som är lysande är att en organisation inte bör ställa dessa frågor:
 • Vad skall vi göra?
 • Vad skall vi bygga?
Utan istället ställa den här frågan:
 • Vad kommer vi att kunna lära oss?
Lysande! Just för att en politisk organisation som inte ägnar sig åt sina medlemmars och väljares inlärning är dömd att misslyckas. Det är ju nämligen när vi lär oss nya saker som vi får flera verktyg att påverka andra med och mera resurser att göra det. Det är när vi lär oss nya saker som vi byter åsikt. Det är just det senare som är så viktigt, just för att när vi lär oss byter vi åsikt och det är det som ger det önskade utfallet med en politisk organisation. Att en individ väljer att rösta på något annat eller aktivt jobba för något annat än status quo.

Dessa frågor är något att ha med när man sätter sig ner och skall skriva en verksamhetsplan eller handlingsplan eller planer över huvud taget för organisationer. Eller varför inte ta upp dem när man har AFK-möten?

The 5 Questions Every Company Should Ask Itself - FastCoDesign.com

De fem frågorna från förändringsexperterna är (med ordet företag ersatt med organisation):
 1. Vad är din organisations syfte på denna jord? – Keith Yamashita
 2. Vad skall vi sluta göra? – Jack Berstrand
 3. Om vår organisation inte redan existerade, hur skulle vi bäst gå tillväga för att bygga en ny organisation? – Clayton Christensen
 4. Var finns vår Petri-skål? – Tim Ogilvie *
 5. Hur kan vi experimentera bättre? – Eric Ries
Frågorna är verkligen riktigt bra då de direkt handlar om hur en organisation kan sätta fokus på sin egen utveckling och expansion.

* (Vad han menar är var i organisationen finns en säker och trygg miljö att ställa kritiska och ifrågasättande frågor?)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
6 år 3 veckor sedan #1137 av Ola Andersson
Ännu en bra punktlista från Inc Magazine:

8 Deadly Ways to Kill Employee Motivation

There are events and circumstances that make us feel happy and appreciated. But there are many that unfortunately kill our motivation.

De åtta punkterna för att döda motivationen hos dina medlemmar är:
 1. Supernegativa människor
 2. Man lär sig inget nytt eller blir duktigare på något
 3. Ingen vison eller mål
 4. Slöseri med tid
 5. Dålig kommunikation
 6. Heriarkiska strukturer
 7. Brist på uppskattning och uppmuntran
 8. Dåligt ledarskap


Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.