Ledarskap i frivilliga organisationer - åtta saker som fantastiska ledare gör (med mera)

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
6 år 5 månader sedan - 6 år 5 månader sedan #911 av Ola Andersson
Ny superbra artikel! Denna handlar om vad organisationer kan lära sig av militären. Det är vikten av att träna människorna i organisationen. Inte bara utbilda dem på någon alkholindränkt konferens, eller teambildninghistoria utan verklig bäring på vad man arbetar med, utan verklig träning i form av drillande som man kan lära sig något av och som gör att man som individ kan åstadkomma långt mer än någon annan, inklusive än själv, trodde. Det är vad man kan lära sig av militären.

Min tolkning och anpassning för ideella organisationer är följande: En organisation kan lägga mycket tid och energi på att värva en ny medlem. Men sedan slutar det där? Varför lägger organisationen ingen tid på att träna dem att bli supernyttiga för organisationen? Missar man det innebär ju det att tid och energin man lade på värvandet försvinner, den är helt bortblåst. I en ideell organisation, där tid och energi alltid är en bristvara är det dubbelfel. Bra artikel, rekommenderas.

6 Things Businesses Could Learn From the Military - Lessons from a former marine.
 1. There needs to be a very detailed process to track progress and development and know how well a person is being integrated into the company.
 2. Follow this process up with regular job specific training.
 3. Create an annual schedule to ensure that certain standards in education are met.
 4. Find and reward teachers.
 5. Ignore the "training them to leave" myth
 6. Discipline

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
6 år 5 månader sedan - 6 år 5 månader sedan #912 av Ola Andersson
Denna artikel och video talar både om en viktig egenskap som bra ledare har och även hur avsaknad av denna egenskap leder till mobbing och andra för en organisation negativa beteenden:

Bra citat:

"That's according to research from the Columbia Business School, which found the best leaders at work are ones who take time to listen to their employees. Even better, they're able to see others' perspectives, making a real effort to get where they're coming from."

"Bad leaders, on the other hand, don't do any of this. They're more apt to see things from their own point of view, and the more power they get, the worse they become. Attaining power puts a wedge between the leader and his or her employees. Bosses tend to develop a control complex that comes with the first taste of power. (And sometimes they are just bullies.) "

/.../

"There's another reason to be empathetic, too. "When you have an inexperienced team, people may not know what they want to do," Blumenthal said. "It's part of the manager's role to help people discover what makes them happy and [what] they are great at."


The Awesome Power of Empathy
The best leaders know that truly connecting with employees is the most effective management strategy. Here's how it's done.

Lyssna på videon, den är bra.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
6 år 5 månader sedan - 6 år 5 månader sedan #913 av Ola Andersson
En till från psykologin:

Giving People Advice Rarely Works. This Does.

Några bra citat:

Why Advice Fails

Yet, research using reactance theory informs us that whenever someone tells us what to do and how to do it, we respond with a defensive defiance because we want to maximize our personal freedom and decision making.

/.../

What Does Work?

Research on observational learning (in conjunction with an understanding of reactance theory) suggests that while people will resist unsolicited advice and instruction, they will follow the behaviors of others—especially when there appear to be good and reinforcing outcomes from these behaviors (or beliefs).

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
6 år 5 månader sedan - 5 år 4 månader sedan #914 av Ola Andersson
Aktivism är ett superintressant fenomen och det har många element. En del av ledarskapet i ideella organisationer handlar om att man måste anamma lite grann av att vara en bra lekfarbror*. Det är ungefär vad som sägs i detta föredrag där Ethan Zuckerman pratar om vilka egenskaper ett vettigt engagemang i en ideell organisation i civilsamhället har. Han nämner inte detta, men hans teorier backas dessutom av Daniel H Pink i boken " Drive – the surprusing thruth about what motivates us ". Daniel H Pink pratar nämligen om autonomy/självbestämmande, purpose/meningsfullhet och mastery/kunnandeutökning och det är ganska exakt vad som sägs här.

Slutsats för ledare och aktivism-organisatörer: Man behöver erbjuda både tunn och tjock aktivism. Vad din organisation ärn gör kan det inte bara bestå av tunn aktivism.

Låt mig försöka sammanfatta lite av vad han pratar om:

Det blir en liten mix nedan av vad han säger och vad jag vill inflika om de poänger han gör.

Så här ser det ut: Tunn aktivism är när man talar om för människor vad de skall göra. Tex dela ut flygblad eller affischera. Tjock aktivism är när man ber medlemmarna hitta på metoder att öka medlemsantalet och genomföra dessa enligt bästa förmåga under eget ansvar på det sätt de finner bäst. Vi tar det igen.

Tunn aktivism:
Man ber människor dyka upp och talar om för dem vad de skall göra.
* Vi behöver din signatur.
* Vi behöver din donation.
* Vi behöver dig som deltagare i en demonstration.
* Vi behöver att du delar denna video i ditt sociala nätverk.
* Vi behöver dig som flygbladsutdelare och affischerare.

Iden bakom: I stor skala har ovanstående saker en effekt. Men, det är alltså i stor skala.

Tjock aktivism:
Man ber människor om idéer för hur man löser ett problemet. Tex jordbävning i Haiti.
* Vi behöver ditt strategiska tänkande.
* Vi behöver din kreativitet.
* Vi behöver dina kunskaper.
* Vi behöver dina idéer på hur man löser det här problemet.
* Vi behöver dina talanger som media-producent.
* Vi behöver din arbetsförmåga.

Iden bakom: Detta är svårare att åstadkomma, men har större effekt. Du har en effekt även i liten skala men framförallt är det långt mer givande för individen.Hävstänger - varje form av aktivism försöker påverka vissa saker
En annan viktig sak i denna video är vad man försöker påverka genom aktivism. Därför inför han begreppet hävstång. Aktivism i en viss form är en hävstång som försöker åstadkomma en viss förändring, flytta på en viss typ av sten. En namninsamling är en hävstång som försöker rubba på två stenar samtidigt; lagstiftning eller makthavare. En DDoS-attack från Anonymous då de sänker en webbsite är en hävstång som försöker rubba stenarna makthavare och opinionen.

Här är de olika måltavlorna för aktivism - dvs de stenar som hävstängerna försöker påverka:
 • Lagstiftning
 • Makthavarna
 • Opinionen - detta handlar om förändringar. Som t ex att vi numera tar det som självklart att rökare röker utomhus eller att man inte dricker och sedan sätter sig bakom ratten. Det är förändringar som taget 20-30 år att åstadkomma. Här behövs förmåga att sticka hjärtan i brand och vinna sympatier och förståelse.
 • Gör det själv - detta handlar om att skapa lösningar IDAG som kan påverka och hjälpa till i väntan på att lagstiftning och makthavare och opinionen hinner ikapp. T ex en webbsite för att motverka självmord.

Här vill jag inflika att boken "The Activist Handbook" går in mera på djupet om just olika former av påverkan och har ett bredare register över vad man försöker påverka.

Intressant är att online-aktivisterna skiljer sig från offline-aktivisterna. De senare ägnar mycket tid åt de former av aktivism där man dyker upp själv och deltar i något. Demonstrationer, marscher, sittstrejker och sådana grejer. Denna typ av aktioner försöker påverka makthavarna för att visa att man är många som inte gillar vad de gör, därför kanske man inte blir omvald. Ungefär så.

Men online-människorna försöker påverka opinionen (stenen) via media (hävstången). Media skall i detta sammanhang förstås som de media man producerar själv och försöker få att lyftas i traditionella media (tv och tidningar och annan main stream media - MSM). Media (den du gör själv) är tex memes, foton, bilder, videos, texter, animationer, presentationer, webbsiter, kampanjsiter osv osv.

Anledningen att online-människorna gillar medieproduktion är att det har några bra egenskaper för dem: De är lätta att skapa, de går att testa, de går att spåra. Men är det sannolikt att dessa media åstadkommer något? Han visar vid denna punkt i videon när han pratar om detta en bild av en ung man vid en dator. Bildtexten är "I shared the Kony video, I saved Africa!". Så kanske inte nej.

Därefter pratar han om en stege för engagemang som ser ut som följer (med Kony-videon som exempel): titta på videon, dela videon, sätt upp affischen, organisera lag, gå med i ledarskapet.

Syftet är att "valla banan" för människor att åka uppåt i denna skala. Sättet man traditionellt åstadkommer det är genom att endast erbjuda tunn aktivism. Det är ett stort misstag och gör att en aktivistorganisation ramlar ihop som ett korthus med tiden. Anledningen till det är att människor som kommer upp till toppen av stegen (ledarskapet) inte vet något om något. Alltså behöver man kombinera resan uppför engagemangs-stegen med något annat. Det andra är djupare kunskaper i frågan, dvs genom utbildning och träning (se tidigare inlägg i denna tråd t ex som pratar om att när du värvat en ny person måste du träna denna så fort det bara går så den kan bli så effektiv som möjlig, med förebilden att det är så militären gör. Se inlägg nr #911 .

Hur man uppnår tjock och effektfull aktivism - i stor skala
Han pratar även på slutet hur man uppnår aktivism som är tjock, har stor påverkan och är på stor skala, vilket är den typ av aktivism man VILL ha. Eller åstadkomma. Han knyter så att säga ihop säcken där på slutet. Här är han slutsatser.
 • Get beyond politics vs activism and focus on agency - Han uppfattar en motsättning hos människor som vill engagera sig på följande vis: Antingen går man in i politiken för att påverka eller så blir man aktivist, utanför de traditionella politiska strukturerna. Det är en meningslös motsättning menar han. Istället bör man som organisation koncentrera sig på hur man ökar människors förmåga att påverka samhället genom att guida dem, få deras förmågor att växa och ge dem mera resurser och verktyg för att påverka.

  (Inflikning av mig här: <-- Denna punkt är alltså precis vad hela aktivistforumet handlar om, så det gör mig personligen rätt glad att höra detta av denna forskare och expert på aktivism.)
 • Understand levers as well as develping new tactics – Denna punkt handlar om att när man väljer mellan olika metoder för aktivism så måste man förstå vilken sten denna hävstång försöker rubba. Är det tex vettigt att göra en namninsamling för att påverka opinionen? Nej, namninsamlingar gör man för att påverka lagstiftning och makthavare. Som genom en sådan ser att det finns en opinion för något. En namninsamling skapar inte en opinion. Men i denna punkt ingår även att skapa nya former av aktivism. Sådana som är möjliga med teknisk utveckling. Eller ämpliga för en viss typ av kampanj där målet är att åstadkomma en en annan form av förändring än de ovan uppräknade. Boken Byt spår har många exempel här, det har även boken Made to stick . Boken "The activist handbook" har flera former av både hävstänger (metoder) och stenar uppräknade.
 • Deepen foundations of understanding while climbing the ladder of engagement – Denna punkt handlar om att man alltid måste erbjuda möjligheten att lära sig mera i sin organisation. Lära sig nya saker är en fantastiskt bra metod att driva fram engagemang i något och med kunskap kommer ökade möjligheter att påverka andra.
 • Understand that thick participation at scale means devolve control – Oh, detta är samma poäng som Rick Falkvinge gör i sin bok Swarmwise . Min åsikte är att tjock aktivism där människor får en uppgift att lösa enligt eget huvud passar mycket dåligt in i en traditionell föreningsformaliastruktur med arbetsgrupper, styrelse, ledning, arbetsbeskrivningar, verkställande utskott, stadgar, motioner, medlemsmöten och sådant crap. Man måste alltså när man ber människor lösa ett problem släppa på kontrollen. Detta kan vara svårt eller omöjligt beroende på vilken typ av ledare och medlemmar man har i en organisation, men så är det. Vill man locka fram människors förmåga, kreativitiet, talang och kunskaper så handlar det om att ge dem resurser, verktyg och autonomi. Precis som Rick Falkvinge säger i sin bok och som även Daniel H Pink säger i sin bok Drive - The surprising thruth about what motivates us .

Föredraget, så värt att lyssna på!
Här fann jag föredraget, men videon nedan är inlänkad direkt från Youtube:

Ethan Zuckerman on civic engagement

Här är videon hos Youtube: Live from DML2013: Opening Keynote by Ethan Zuckerman

Ethan Zuckerman börjar tala vid 22:53. Vid 42:30 börjar han tala om diagrammet som används av MIT för att klassificera olika typer av aktivism. Före dess pratar han t ex om Teaparty, Occupy, Anonymous, Wikileaks). Definitionerna av vad tunn och tjock aktivism är kommer precis efter att diagrammet introducerats:


"In the opening talk of DML2013, Ethan addresses the argument that civics is "in crisis," helps us think about what the future of civics might look like, and introduces us to an easy-to-understand framework of what makes for 'good' civic engagement".


* en lite äldre term som refererar till en person som organiserar och styr lek för barn så att det blir kuligare, intressantare och bättre, utan att göra det för mycket.

Referenser och länkar
Oh, hittade en annan sammanfattning av ovanstående, som även är från början:

Ethan Zuckermans DML keynote: Beyond the crisis in civics.

Boken som visas i kvadranten "To save everything - click here" har recencerats på många ställen, tex i The Guardian.

Boken som visas i en av presentionsbilderna Dan Gillmores – Mediactive , går att ladda hem gratis på denna länk.

Det går inte att hitta någon bok som heter The Victory Machine som nämns i förbigående, men fenomenet som också nämns, Microtargeting , har en wikipedia-artikel.

Slacktivism har fått denna underbara reaktion i form av en insändare till en skoltidning. (Hittar inte bilden av samma insändare), men hittade insändaren: Click to share, or more will perish! .

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
6 år 4 månader sedan - 6 år 4 månader sedan #943 av Ola Andersson
Filmade föredrag om ledarskap

Kollade igenom alla TED Talks i denna lista, det är så mycket koncentrerad visdom här så det är otroligt.

TED-Talks playlist för ledarskap .

Botanisera även bland artiklar och föredrag taggade med "Leadership "

En till, just Seth Godins var riktigt bra!

20 essential ted talks for future leaders - Onlineuniversities.com

WashingtonPost har en kortare lista: Five TED talks on leadership worth watching

George Ambler har en blogg om ledarskap och rekommenderar dessa: 10 Great TED Talks for Leaders

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Ola Andersson
 • Ola Andersson Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
Mer
6 år 4 månader sedan - 6 år 4 månader sedan #961 av Ola Andersson
Svar från Ola Andersson i ämnet Tio saker som bra ledare säger varje vecka
Tio saker som bra ledare säger varje vecka

Bill Murphy JR. har skrivit en till bra punktlista om ledarskap:

10 Things Great Leaders Say Every Week – INC.com

De 10 punkterna som bra ledare säger varje vecka är:
 1. Grattis!
 2. Här är vad som har hänt...
 3. Här är våra utmaningar...
 4. Här är våra mål...
 5. Här vad jag hör att ni säger...
 6. Här är vad jag tänker...
 7. Tack!
 8. Varför berättar inte du mera om...
 9. Låt mig presentera...
 10. Här är hur vi ligger till jämfört med...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.